BBB
BBB
Christiaan Buzink (*1951)
Introductie

Inleiding.

Al enige jaren zijn mijn broer en ik bezig met het samenstellen van een stamboom van de familie.
Het bestand beslaat momenteel ruim 9.000 personen, verdeeld over 14 generaties.
Op deze website treft u ca. 2.700 personen aan.

De familie vind zijn oorsprong rond 1650 in Aalten (Gld) met Hans Boesinck.
In latere jaren veranderde de naam van verschillende takken in Busink, Buzink en Buesink, en misschien nog wel meer.
Veel familie leden wonen nu in het westen van het land, vooral in Zuid Holland (m.n. Busink en Buzink).
Een deel van de familie woont echter nog steeds nabij Aalten (Buesink). Ook zijn er enkelen geëmigreerd naar de USA en Canada.
In dit overzicht vind u alle ons bekende namen, ook al staan zij soms wat verder van de stamlijn af.

Bronnen:
Eventueel genoemde bronnen kunnen tegenstrijdige gegevens bevatten. In dat geval is de meest waarschijnlijke gekozen als gegeven in de stamboom.

Betrouwbaarheid:
Het meeste van de gepresenteerde informatie is op internet gevonden of verkregen via correspondentie met familie leden of met andere stamboom liefhebbers. Er is dus vaak niet zelf aan bronnen onderzoek gedaan.
Toch acht ik de gegevens over het algemeen betrouwbaar, met uitzondering van het stamboomdeel vóór 1700; hier is niet alles bewezen.

Privacy:
De gegevens van personen die (vermoedelijk) nog levende personen zijn zo veel mogelijk afgeschermd. U ziet dan alleen de tekst “(in leven)” of “(vertrouwelijk)”.
! Als u een fout vind is dat heel vervelend. We horen dat graag direct van u, zodat we de fout kunnen corrigeren !

Oproep:
Aangezien wij beiden een drukke baan hebben ontbreekt ons de tijd om intensief archieven te bezoeken.
Vandaar dat wij langs deze weg een poging doen meer informatie te verzamelen en uit te wisselen. Als u aanvullende informatie voor ons heeft zouden wij het zeer op prijs stellen als ons die wil toezenden.
Het e-mail adres vind u onderaan.
Inhoud
Contact